GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 5:11 – de leugen ontmaskeren

13-08-2018 - Geplaatst door Andre Piet

En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.

“De aeon van deze wereld” (Ef.2:2) is boosaardig. Dat is karakteristiek voor het huidige wereldtijdperk sinds Noach. In “de tegenwoordige boze aeon” (Gal.1:4) wordt de waarheid ten onder gehouden (Rom.1:18). Alles wat in deze wereld voor ‘waar’ wordt versleten is in werkelijkheid verdraaid. Informatie die via de media (kranten, tijdschriften, televisie, enz.) tot ons komt is gemanipuleerd. Gefilterd. Alleen wat dienstbaar is aan de belangen van hen die achter de schermen opereren, mag worden vertoond. De rest wordt verduisterd. In Efeze 6:12 wordt gesproken over de “wereldbeheersers (lett. kosmokraten) van de duisternis”.

We zouden als “kinderen van het licht” (5:8) geen deel hebben aan deze duistere en onvruchtbare praktijken. Integendeel, “ontmasker ze!”, schrijft Paulus. Niet door kruistochten daartegen te organiseren. Dat is onbegonnen werk en daarmee ook onvruchtbaar. Het is nu eenmaal nacht in de wereld en daar valt niets aan te veranderen. De Dag breekt pas aan als straks “de Zon der gerechtigheid” over deze wereld zal opkomen. Niet eerder. Wij strijden niet tegen de leugen. We strijden voor de waarheid. En stellen haar onder bewijs. Zo schijnen we als lichtende sterren.

Delen: