GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 5:9 – de vrucht van het licht

11-08-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Want de vrucht van het licht is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid.

Paulus gebruikt in deze brief meerdere malen het contrast van licht en duisternis. Eerder waren jullie, zo schrijft hij, “verduisterd in het verstand” (4:18) vanwege de onwetendheid. Maar wanneer GOD zich openbaart, dan heet dat licht. “Want al wat openbaar maakt, is licht” (Ef.5:13). Dat is de Bijbelse definitie van wat licht is.

Licht is in de Schrift altijd gekoppeld aan leven (“het licht des levens”). Zoals duisternis verband houdt met dood (“schaduw des doods”). We zien dat als in het vroege voorjaar de dagen gaan lengen en de zon aan kracht wint, ook het leven ontluikt. Eerst zien we knoppen, dan bloemen en uiteindelijk vrucht. Dat is wat licht produceert. Dat is geestelijk ook zo. Waar GOD zich bekend maakt (nl. in het Woord) brengt dat vrucht voort “in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid”. Niet als een van boven opgelegde wet maar als een natuurwet.

Het licht is bovenal het goede bericht van de dood die is overwonnen en de verschijning van onvergankelijk Leven. Toen de steen wegrolde bij het aanbreken van de nieuwe dag. Dat licht doet een mens stralen!

Delen: