GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 12:24,25 – geen scheuring

05-10-2019 - Geplaatst door Andre Piet

En onze schaamte wordt met des te meer respect behandeld. Onze respectabele leden hebben dat niet nodig. Maar God voegt het lichaam samen en geeft des te meer eer aan hetgeen tekort heeft, opdat er geen scheuring in het lichaam zou zijn, maar dat de leden ten behoeve van elkaar, gelijke zorg zouden dragen.

Onze schaamdelen beschermen en bekleden we netjes. Die behandeling geven we ze omdat we weten dat ze in werkelijkheid onze edele delen zijn. Ons hoofd en onze handen zijn van een heel andere categorie. Ze worden door iedereen gezien en hebben doorgaans geen bijzondere bescherming nodig.

Hoe verschillend de leden ook zijn, ze maken allen deel uit van één lichaam. GOD voegt het samen zodat er geen scheuring (Gr. schisma) zou zijn. Paulus gebruikt dit woord met opzet omdat onder de Korinthiërs juist scheuringen dreigden te ontstaan (Gr. schisma; 1:10; 11:18). Armen en behoeftigen werden achtergesteld (11:22) terwijl degenen die in aanzien in de wereld waren, op een voetstuk werden gezet (4:10). Paulus zelf had te lijden onder die houding, omdat volgens de Korinthiërs, zijn performance als spreker onder deed voor die van anderen (2Kor.10:10).

“Eén lichaam” zijn betekent in de praktijk: alle leden zijn nodig en waardevol.

Delen: