GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 6:1 – recht zoeken bij onrechtvaardigen?

20-02-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Durft iemand van jullie die een zaak heeft met de ander, geoordeeld te worden bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen?

De kwesties die bij de Korinthiërs speelden vloeiden allen voort uit een (zoals Paulus het eerder noemde; 3:1) “vleselijke” instelling. Gericht op en denkend vanuit “het vlees”, d.w.z. de mens van huis uit. Paulus daarentegen had hen het Evangelie voorgehouden dat rekent vanuit “de nieuwe mens” en met wat we zijn in de opgewekte Christus. Dat is een totaal andere mindset. Niet vleselijk maar geestelijk. Niet gericht op wat we zien en voelen maar op de waarheid die onze zintuigen ver te boven gaat.

Ook het onderwerp dat Paulus nu gaat aansnijden, kon slechts spelen omdat de Korinthiërs niet in staat waren aardse zaken te relativeren. Een broeder in de ekklesia had een rechtszaak aangespannen tegen een andere broeder. En Paulus vraagt verbaasd: hoe durf je dat!? Zoiets kon men zich alleen in het hoofd halen omdat men geen idee had van wie zij werkelijk waren. Ging men nu recht zoeken “bij de onrechtvaardigen”, d.w.z. bij rechters die GOD niet (er)kenden, in plaats van “bij de heiligen”?! Terwijl wij apart gezet zijn voor de hoogste taak straks?!

Delen: