GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 7:8,9 – uit de brand geholpen

03-04-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Tegen de ongehuwden nu en de weduwen zeg ik: het is ideaal voor hen indien zij zullen blijven zoals ik. Maar indien zij zich niet beheersen, laat hen trouwen. Want het is beter te trouwen dan te branden.

1Korinthe 7 is niet direct een aanbeveling van het huwelijk. Integendeel, Paulus argumenteert juist om ongehuwd te blijven. Ook al weet hij dat zo’n keuze een charisma is (:7) die beheersing vergt. In het Grieks is ‘beheersen’ letterlijk ‘in-houden’. Zoals een sporter zich in alles inhoudt voor de wedstrijd (9:25). Is discipline niet de prijs voor elke prestatie?

De keuze die Paulus voorhoudt is deze: óf ongehuwden en weduwen beheersen zich en blijven ongetrouwd óf men beheerst zich niet, maar dan zou men trouwen. Hier blijkt opnieuw dat seksuele gemeenschap (“één vlees zijn”) exclusief is bestemd voor het huwelijk. Sommige vertalingen leggen het “branden” uit als ‘branden van begeerte’. Maar dat staat er niet. ‘Branden’ duidt hier op een derde, verwoestende optie, namelijk hoererij (vergl. Spr.6:27). Wie ‘brandt’ beheerst zich niet maar trouwt evenmin.

Paulus’ boodschap aan ongehuwden is simpel. Beheerst men zich niet? Prima, trouw dan. Een wijs woord waarmee Paulus de Korinthiërs destijds maar ook ons vandaag, uit de brand helpt.

Delen: