GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 7:10 – een GOD van trouw

04-04-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Aan degenen die getrouwd zijn, draag niet ik op, maar de Heer, dat een vrouw niet gescheiden zou worden van haar man.

In vers 8 en 9 sprak Paulus de ongehuwden en weduwen aan. Nu richt hij zich tot degenen die getrouwd zijn. Hij spreekt nu ook niet (zoals in vers 7) vanuit zijn eigen ervaring en vanuit de gave die hij van GOD had ontvangen. Paulus beroept zich op de Heer, los van wat deze aan hem had geopenbaard.

Een vrouw zou niet gescheiden worden van haar man. Inderdaad, dit had de Heer enkele decennia eerder op aarde onderwezen (Mat.19:5,6). Jezus had zich daarbij beroepen op wat in Genesis 2:24 staat. Met als conclusie: wat God samenvoegt onder één juk, scheidde de mens niet”. Het huwelijk duurt zolang beide partners leven (zie ook 1Kor.7:39).

De meeste vertalingen lezen het laatste zinsdeel in 1Kor.7:10 als een opdracht aan de vrouw. Maar vanuit het origineel is de lezing: een vrouw zou niet gescheiden worden van haar man. Dus ongeacht wie het initiatief neemt, man of vrouw. Het huwelijk is niet gebaseerd op gevoelens maar op trouw. Vandaar een ’trouwerij’. Als de weerspiegeling van de GOD van trouw. ‘Ben ik ontrouw, Hij blijft immer dezelfde!”

Delen: