GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 7:7 – ieder zijn eigen charisma

01-04-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Ik wil wel dat alle mensen zijn zoals ikzelf, maar ieder heeft zijn eigen charisma vanuit God, de één deze, de ander die.

Of Paulus zelf ooit gehuwd is geweest, is omstreden. Mocht dat zo zijn, dan zal hij niet lang getrouwd geweest zijn en dan moeten we aannemen dat hij een weduwnaar was (zoals 1Kor.7:39 en 40 lijkt te suggereren). Toen Paulus deze woorden optekende was hij in elk geval al geruime tijd ongehuwd en ook heel bewust. Als het aan hem lag zouden alle mensen zoals hijzelf door het leven gaan. Altijd was Paulus onderweg of op de vlucht en nooit was hij verzekerd van een inkomen. Hoe zou Paulus zijn missie als heraut van het Goede Bericht ooit hebben kunnen vervullen wanneer hij tevens de zorg zou hebben voor vrouw en kinderen?

Paulus beschouwt zijn ongetrouwd-zijn beslist niet als een handicap of gemis maar als een charisma. Letterlijk betekent dat: een genade-effect. Genade (=vreugde om niet) werkt in ieder mens verschillend uit. Zoals elektriciteit bij een koelkast een ander effect heeft dan bij een kachel. GOD bewijst ons elk zijn gunst maar de uitwerking ervan is zo divers als het aantal mensen die haar ondervinden. Dank GOD dat Hij van diversiteit en variatie houdt!

Delen: