GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 7:6 – common sense

31-03-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Dit nu zeg ik naar redelijkheid, niet als een bevel.

Paulus was niet zomaar iemand, maar geroepen en afgevaardigd door Christus Jezus zelf. Dat geeft aan zijn geschriften een uitzonderlijk gezag. Toch hebben zijn brieven beslist niet het karakter van een wetboek. Of van een opgelegde dogmatiek. Paulus benadrukt dat bij voortduring, vooral in deze Korinthe-brieven. Paulus legt niets aan zijn lezers op, nee, hij legt aan hen uit. Zo zegt hij even later in deze brief (10:15): “ik spreek tot verstandige mensen, beoordeelt zelf wat ik zeg”. Of hij vraagt zijn lezers bij herhaling “weten jullie niet…?” en laat hen zo zelf het antwoord geven. Of hij begint zijn instructies met “alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig”. Zulke statements illustreren stuk voor stuk de ruimte en de vrijheid die Paulus onderwees. Zoals hij later tegen de Korinthiërs zou schrijven (2Kor.1:24): wij voeren geen heerschappij over jullie geloof, maar wij zijn medewerkers aan jullie blijdschap.

De vertaling ‘redelijkheid’ is de weergave van het Griekse ‘suggnome’, dat is samengesteld uit de woorden ‘samen’ en ‘kennen’. Het Engelse begrip ‘common sense’ komt daarbij in de buurt. Paulus beveelt niet, maar doet een beroep op gezond verstand. Dát kenmerkt zijn onderwijs.

Delen: