GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 11:17,18 – samenkomen als ekklesia

27-08-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Nu ik dit aanzeg prijs ik jullie samenkomen niet, omdat het niet tot het betere maar tot het mindere is. Want ten eerste hoor ik dat wanneer jullie samenkomen als ekklesia, er scheuringen onder jullie zijn en ten dele geloof ik dit.

Eerder prees Paulus de Korinthiërs nog omdat ze vasthielden aan wat hij hen had overgeleverd (:2). Maar over wat hij nu aansnijdt kan hij onmogelijk hen prijzen. Want in plaats van dat ze beter werden van hun samenkomsten werden ze er minder van. Om diverse redenen. Het eerste “mindere” wat Paulus noemt zijn de scheuringen die tijdens de maaltijden aan het licht traden. Ook al meent hij dat het minder extreem is dan hem was verteld.

De scheuringen werden zichtbaar wanneer de Korinthiërs samenkwamen “als ekklesia”. Niet ieder samenkomen van gelovigen is een samenkomen “als ekklesia”. Als een paar gelovigen bij elkaar op bezoek zijn of met elkaar samenwerken dan is dat geen bijeenkomst “als ekklesia”. Dat is niet vanwege de plaats van samenkomst of het aantal aanwezigen. Bepalend is of heel de ekklesia ter plaatse (alle gelovigen dus), welkom is. Zoals een familie-bijeenkomst alleen zo mag heten wanneer de deur ook daadwerkelijk openstaat voor heel de familie.

Delen: