GoedBericht.nl logo
English Blog

Lucas 16:31 – ook indien iemand uit de doden opstaat…

26-08-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Maar hij zei tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen.

Voordat Jezus het verhaal vertelt over de rijke man en Lazarus, deelt Lucas mee dat de Farizeeën geldminnaars waren en Jezus hoonden (16:14). Dat is de achtergrond van het verhaal. De rijke man representeert de Joodse natie: koninklijk (purper) en priesterlijk (fijn linnen) gekleed. Maar geen acht gevend op degene die aan zijn poort was neergelegd (>Jezus Christus). Na het sterven van ‘Lazarus’ zou ook een einde komen aan de Joodse natie. Ten dode opgeschreven onder de natiën en pijn lijdend in de vlammen van het antisemitisme.

Dit verhaal dient niet om te informeren over hoe het toegaat na het sterven. Want wie luistert naar “Mozes en de profeten” weet dat er “geen kennis of overleg is in het dodenrijk”. “De doden weten niets” (Pred.9:5,10). Waar het om gaat is dat Lazarus niet gezonden wordt tot de familie van de rijke man.  En inderdaad: het laatste wat het Joodse volk van Jezus gezien heeft, is zijn bezette graf in het hart van het land. Drie dagen en drie nachten (Mat.12:40). En daarna… de weggewentelde steen!

Delen: