GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 11:19 – sektarisme & beproefden

28-08-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Want ten eerste hoor ik dat wanneer jullie samenkomen als ekklesia, er scheuringen onder jullie zijn en ten dele geloof ik dit. Want er moeten ook sekten onder jullie zijn, opdat de beproefden onder jullie openbaar zouden worden.

Er waren scheuringen in de ekklesia te Korinthe. De breuklijnen hier liggen tussen degenen die wel en die niet hebben (11:22). Eerder (1:10) schreef Paulus over scheuringen in Korinthe doordat favoriete voormannen tegen elkaar werden uitgespeeld (1:11). Scheuringen (> schisma) en sekten gaan hand in hand met elkaar. Een sekte is een groep rond een favoriete leider, leerstelling of idee. Het idee van ‘favoriet’ ligt in het woord ‘sekte’ (Gr. heresis) zelf begrepen: het is afgeleid van een werkwoord dat ‘voorkeur geven’ betekent.

Scheuringen en sektevorming binnen de ekklesia doen ernstig afbreuk aan de eenheid in het lichaam van Christus (12:25). Niet dat de eenheid zelf verbroken wordt; dat is onmogelijk. Want deze eenheid is een gegeven feit die we geestelijk mogen bewaren in een band van vrede (Ef.4:3). Wie dat doen zijn de “de beproefden” waarvan hier sprake is. Zij gaan niet mee in partijvorming en onderlinge ruzies over meningen en mensen. De waarheid, zwart op wit, is zoveel solider. Dat is de eenheid in Christus!

Delen: