GoedBericht.nl logo

1Korinthe 15:5 – hij werd gezien door Kefas… (2)

15-12-2019 - Geplaatst door Andre Piet

En hij werd gezien door Kefas…

Op de vroege morgen van de opstanding zag Maria Magdalena dat de steen voor Jezus’ graf was weggerold. Ze alarmeert Petrus en Johannes die daar kennelijk in de buurt hadden overnacht. Haastig gaan zij kijken en treffen inderdaad een leeg graf aan. Petrus gaat het graf binnen en ziet de windsels liggen. Ook de zweetdoek nog in de vorm van het hoofd: opgerold (Joh.20:7). Maar Jezus zelf zien zij niet…

Als even later de engelen de andere vrouwen aanspreken, wordt tegen hen gezegd dat ze zouden berichten “aan de discipelen en Petrus” (Mar.16:7). Onderweg verschijnt de levende Heer vervolgens ook aan deze vrouwen, evenals eerder aan Maria Magdalena. De discipelen doen het verhaal echter af als onzin. Toch gaat Petrus opnieuw naar het graf voor een dubbelcheck (Luc.24:12). Was hij misschien extra getriggerd door het feit dat zijn naam speciaal was genoemd?

Hoe dan ook, de Heer verschijnt die avond aan twee mannen die op weg zijn naar Emmaüs. Als deze vervolgens enthousiast terugkeren naar Jeruzalem om hierover te berichten aan de discipelen, krijgen zij eerst te horen: “de Heer is waarlijk opgewekt en gezien door Simon…”! Simon Petrus, de eerste van “de twaalf”!

Delen: