GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:2 – het beheer van GODS genade

28-04-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Jullie hebben immers gehoord van het beheer van de genade van God, dat aan mij gegeven wordt voor jullie…

Paulus is een gevangene, ten behoeve van de natiën (:1). Maar waarom hij? Het antwoord is: aan Paulus was “het beheer van de genade van GOD” gegeven met het oog op de natiën. Waaraan hebben we te denken bij ‘beheer’?

Het woord dat achter ‘beheer’ schuil gaat is in het Grieks ‘oikonomia’, waarin we gemakkelijk ons woord ‘economie’ herkennen. Sommige vertalingen spreken van ‘rentmeesterschap’ en weer anderen van ‘huishouding’. Van Erastus lezen we in Rom.16:23 dat hij de “beheerder/rentmeester van de stad” was. Een huisbeheerder is niet de eigenaar of bezitter maar wel de manager van de huishouding. Hij geeft de aanwijzingen.

Toen GOD op de berg Sinaï aan Israël de wet gaf, koos hij als beheerder Mozes uit (Joh.1:17). Wel, wat Mozes voor Israël betekende, dat is Paulus nu voor de natiën. Aan hem werd “het beheer van de genade van GOD” gegeven. Wat GODS genade inhoudt en hoe verstrekkend dit is, is via Paulus bekend gemaakt. Hij maakt duidelijk hoe genade het huis GODS vandaag beheerst. Heb je vragen daarover? Dan moet je bij Paulus zijn. Hij is de beheerder.

Delen: