GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:3 – het geheim aan Paulus onthuld

29-04-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… het beheer van de genade van God, dat aan mij gegeven wordt voor jullie, dat naar onthulling het geheim aan mij is bekend gemaakt, zoals ik tevoren in het kort schreef…

Het is alsof Paulus een sleutel had ontvangen van een schatkamer waartoe niemand eerder ooit toegang toe had. De genade GODS waarvan hij beheerder was, was als een geheim speciaal aan hem onthuld. Het geeft aan hoe bijzonder de waarheden zijn die juist hij mocht bekendmaken.

Het is vooral in zijn brieven vanuit de gevangenis (zie ook de Kolosse-brief) dat Paulus uitgebreid over “het geheim” schrijft. In de eerdere brieven stipte hij dat slechts kort aan. Maar ook reeds in de Romeinen-brief schreef hij, evenals hier, dat het geheim dat aeonen lang verzwegen was, nu is geopenbaard. Paulus spreekt in dat verband van “mijn evangelie” (Rom.16:25).

De enorme voorrechten die via Paulus’ bediening ten deel vallen aan de natiën, waren voorheen onbekend. Het was ook verborgen in het ‘Oude Testament’. De volkenwereld zou gezegend worden via en vanuit een hersteld Israël. Dát was bekend vanuit de profetie. Maar nu is Israël op een zijspoor gezet… en nog veel grotere zegeningen komen tot de natiën! Wie had dat kunnen denken?!

Delen: