GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:8 – evangeliseren

11-05-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Aan mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven, aan de natiën te evangeliseren

Evangelie betekent: goed bericht. Dat het een bericht heet, geeft aan dat het een mededeling is. En dat het goed heet, betekent dat het verheugend nieuws is . Een ‘goed bericht’ heeft een prikkel in zich om doorgegeven te worden. Om een voorbeeld te geven: wie geslaagd is voor een zwaar examen, zal dit goede nieuws graag aan anderen willen vertellen.

Deze prikkel in een ‘goed bericht’, zien we ook terug in het werkwoord. Evangeliseren is meer dan alleen: het evangelie doorgeven. Evangeliseren verwijst niet alleen naar een activiteit maar bovenal naar wat het evangelie ook doet. De uitgang –iseren is via het Bijbelse Grieks (-izo) in onze taal terecht gekomen. Het verwijst naar wat het werkwoord veroorzaakt of uitwerkt. Kristaliseren wil zeggen: tot kristal maken. Demoniseren betekent: tot demon maken. Enzovoort.

In het werkwoord ‘evangeliseren’ ligt besloten wat het evangelie uitwerkt: de ander wordt tot evangelist gemaakt! Want wie een goed bericht hoort en gelooft, zal het zelf met vreugde vervolgens doorgeven! Voorwaarde is: het moet echt een goed bericht zijn. En dat had Paulus. De genade GODS is verschenen: redding voor alle mensen!

Delen: