GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:8 – aan mij, de allergeringste

10-05-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Aan mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven, aan de natiën te evangeliseren…

Van alle heiligen is Paulus “de allergeringste”. Dus nog minder dan de geringste. Die formulering gaat nog verder dan in 1Korinthe 15:9 waar hij zich “de geringste van de apostelen” noemt. Hij heeft als geen ander de ekklesia van GOD vervolgd. En daarom is hij het niet waard een apostel te heten. En evenmin is hij het waard om onder de heiligen te worden gerekend. Zoals water altijd de laagste plaats zoekt, zo zoekt genade per definitie degene die er geen aanspraak op kan maken. Maar juist omdat Paulus “de allergeringste van alle heiligen” is, werd aan hem de genade gegeven om aan de natiën te evangeliseren.

Paulus noemt zich “de geringste van de apostelen“. De “allergeringste van alle heiligen“. Maar het sterkst drukt hij het uit in 1Timotheüs 1:15. Daar schrijft hij dat Christus Jezus in de wereld kwam om zondaren te redden, waaronder hij de eerste plaats innam. De hint moet duidelijk zijn. Als GODS genade “de eerste van de zondaren” vermag te redden, dan is er hoop voor alle zondaren! Dát is wat alle natiën moeten weten.

Delen: