GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:7 – door het goede bericht

05-05-2018 - Geplaatst door Andre Piet

…zijn de natiën mede-lotbezitters en mede-leden en mede-deelhebbers van de belofte in Christus Jezus door het evangeliewaarvan ik een dienaar werd naar het geschenk van de genade van God…

De samenvatting van “het geheim van de Christus” verwoordt Paulus in dit vers. De natiën delen samen met Christus Jezus het lotbezit (=erfenis). Ze vormen samen met hem één lichaam en zij hebben samen deel aan de belofte die aan hem is gedaan.

Maar hoe krijgen de natiën deel aan deze heerlijkheid? Het antwoord luidt kort en bondig: door het goede bericht waarvan Paulus een dienaar werd. Paulus was geroepen om een ‘diaken’ of bediende te zijn van het goede bericht dat gekenmerkt wordt door de genade van GOD. In Efeze 1:13 lezen we dat de ‘Efeziërs’ het goede bericht van hun redding hadden gehoord en dit geloofden en daardoor waren ‘verzegeld’ met Gods geest.  Het goede bericht is dat “de genade van GOD is verschenen: redding voor alle mensen!” (Tit.2:11).

GOD redt alle mensen, puur om niet. Dat is het Evangelie. Een mededeling. En Paulus was geroepen om als een heraut dat onder de natiën uit te bazuinen. Wat een voorrecht dit te mogen vernemen. Zegt het daarom voort!

Delen: