GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:6 – mede-leden

03-05-2018 - Geplaatst door Andre Piet

…de natiën zijn mede-lotbezitters en mede-leden en mede-deelhebbers van de belofte in Christus Jezus door het evangelie…

Om de inhoud van “het geheim van de Christus” samen te vatten, gebruikt Paulus drie keer het woord ‘mede’ of letterlijk ‘samen’. Als tweede kenmerk noemt hij “mede-leden” of letterlijk ‘samen-lichaam’. De gelovigen uit de natiën vormen samen één lichaam met Christus Jezus. Ze zijn in zijn lichaam begrepen: ingelijfd (geïncorporeerd). Zij zijn daarom ook mede-deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Wat Christus Jezus is beloofd, daaraan hebben zij mede deel.

De eenwording met Christus Jezus en het delen in zijn positie en in zijn hemelse heerlijkheid, is het meest karakteristieke van de ekklesia. We stierven samen met Christus, we werden samen met hem begraven en samen met hem opgewekt.  We zijn ook samen met hem gezet te midden van de hemelsen om straks ook samen met hem in heerlijkheid te verschijnen.

Toen David profeteerde dat Christus aan Gods rechterhand zou worden gezet (Ps.110:1) of dat alles aan zijn voeten zou worden onderworpen (Ps.8), was de ekkesia daarin begrepen (Ef.1-slot). Zó is de ekklesia verborgen in ‘het Oude Testament’. Wat een enorme positie heeft de ekklesia in GODS ogen! Het is duizelingwekkend – één met Christus!

Delen: