GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:6 – mede-lotbezitters

02-05-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… in geest zijn de natiën mede-lotbezitters en mede-leden en mede-deelhebbers van de belofte in Christus Jezus…

Nu dan, in dit vers komt het hoge woord er uit. Wat is de inhoud van het geheim waar Paulus het over heeft? In de eerste plaats dit: het ligt in de sfeer van geest – niet van vlees. “In vlees” (2:11), qua fysieke afkomst, waren de natiën buitenstaanders. Maar nu “in geest” (2:22) zijn ze tot het allerhoogste niveau verheven.

Om de positie van de natiën te beschrijven, gebruikt Paulus drie keer het woord ‘mede’ (letterlijk ‘samen’). Horizontaal: de natiën met elkaar. Maar bovenal verticaal: samen met Christus. Zoals Paulus in Rom.8:17 zegt: “mede-lotbezitters met Christus”. De meeste vertalingen spreken van (mede-)erfgenamen. Maar oorspronkelijk heeft het woord de gedachte in zich van een lot dat iemand ten deel valt. Dat kán inderdaad een erfenis zijn (Luc.20:14) maar dat hoeft niet perse. Zo ontvingen de stammen van Israël letterlijk door loting hun land.

Wat is het lotbezit dat de natiën ontvangen? Dit: dat alles wat Christus Jezus beloofd is aan hen toevalt! “… in hem, wie ook ons lotdeel werd toebedeeld”, schreef Paulus eerder (1:11). Want GOD heeft ons daartoe voorbestemd. Als een lot uit de loterij valt het ons ten deel!

Delen: