GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 4:20 – het grote verschil!

11-07-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Maar zo leerden jullie niet de Christus kennen. Aangezien jullie hem hebben gehoord, en in hem werden onderwezen…

Ooit hadden Paulus’ lezers het Woord vernomen en daardoor Christus leren kennen. Dat betekende voor hen een totale ommekeer. Wandelden ze ooit in de zinloosheid van hun denken, nu had hun wandel doel en richting gekregen. Waren ze ooit verduisterd in hun verstand, nu was hun denken helder en verlicht. Onwetend en versteend in hun hart, verdoofden ze zich in losbandigheid en onreinheid. Maar nu hun hart was aangeraakt door Goddelijke liefde, hadden ze geen verdoving meer nodig. Want ze hadden met recht een leven gekregen!

Het grote verschil tussen toen en nu, was dat ze Christus hadden leren kennen. Niet iets maar iemand. Léven, de opgewekte Christus. De Efeziërs hadden maar niet over de Christus gehoord. Ze hadden hemzelf gehoord. Door wat Paulus hen bekendmaakte, vernamen ze Christus Jezus’ eigen woord (Ef.2:17). Paulus was immers geroepen vanuit de hemel door Christus Jezus en van hem had hij het goede bericht zowel ontvangen als geleerd. Met dat woord was Paulus afgevaardigd naar de natiën (Gal.1:12,16). In dat woord horen we Christus Jezus zelf en vernemen we zijn eigen onderwijs!

Delen: