GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 4:21 – jullie hoorden hém…

12-07-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Maar zo leerden jullie niet de Christus [kennen]. Jullie hoorden hem immers en jullie werden in hem onderwezen, zoals waarheid is in Jezus…

Paulus spreekt van de grote omwenteling sinds de Efeziërs de Christus hebben leren kennen. ‘Christus’ dat is de titel van hem die door GOD werd opgewekt uit de doden als de eersteling. Hij leeft! En dat maakt alles anders. Hem hoorden zij toen ze hem leerden kennen. In het Grieks staat het sterker dan in veel vertalingen. Dan maakt men er van: jullie hoorden van hem… Maar dat is te zwak. Er staat: jullie hoorden hem… In het woord dat door Paulus was gepredikt vernamen de Efeziërs Christus’ eigen stem! En dat is maar niet bij wijze van spreken. Paulus sprak en onderwees het woord van de opgewekte en verheerlijkte Christus. Hij had het Paulus immers hoogstpersoonlijk geopenbaard (Gal.1:12).

De Efeziërs hadden Christus gehoord en waren in hem onderwezen… “zoals waarheid is in Jezus”. Of letterlijk: de Jezus. De Jezus namelijk die hier op aarde van de waarheid had getuigd en daarom was gestorven en begraven. Die Jezus hadden zij leren kennen als de Christus, de opgewekte Levensvorst! Geen filosofie maar een levende persoon!

Delen: