GoedBericht.nl logo
English Blog

Richteren 20:16 – wat is zondigen?

05-11-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Van al dit krijgsvolk waren zevenhonderd uitgelezen mannen linkshandig, en ieder van hen slingerde met een steen tot op een haar, zonder te zondigen.

De meeste bijbelvertalingen lezen hier “… zonder te missen”. Ongetwijfeld is dat ook precies de strekking van deze mededeling. Toch staat in het Hebreeuws hier het gewone woord voor ‘zondigen’. Wie een steen slingert en daarbij het doel mist, die zondigt.

Wanneer een kostbare vaas kapot valt op de vloer, roepen we: ‘dat is zonde!’. En dat klopt. Want die vaas was daarvoor niet bestemd. Deze alledaagse betekenis van het woord ‘zonde’ is correct. De betekenis daarentegen die men in godsdienstige sfeer er aan toekent, is dat niet. Daar denkt men bij ‘zonde’ alleen aan iets dat moreel verwerpelijk is. Maar dat is niet de betekenis van het woord.

De GOD, zoals de Schrift over Hem spreekt ‘zondigt’ nooit. Ook niet toen toen Hij ‘de oude slang’ schiep en de mens in de hof plaatste en verbood van die ene boom te eten. Het werd het begin van enorm veel lijden en kwaad. En zeker, de mens miste daardoor zijn doel. Maar GOD niet! Alles past in zijn volmaakt plan. Goed en kwaad! Kan niet missen!

Delen: