GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:19 – de liefde van Christus

05-06-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… en te kennen de liefde van Christus, die de kennis overtreft…

Op het eerste gezicht heeft deze bede iets van een innerlijke tegenstrijdigheid. Hoe kun je immers iets kennen dat de kennis overtreft? En toch, bij nader inzien is dat wel degelijk mogelijk. Vergelijk het met een emmertje dat je onderdompelt in de oceaan. Dan is dat emmertje gevuld met de oceaan. Maar is de oceaan daarmee in dat emmertje? Uiteraard niet, onmogelijk!

De liefde van Christus wordt beschreven als “de liefde van GOD die in Christus Jezus is” (Rom.8:35,39). Want in Christus Jezus wordt de liefde van GOD tot uitdrukking gebracht. Zoals Paulus eerder schreef: “GOD echter bewijst zijn liefde jegens ons, dat [toen] wij nog zondaars waren, Christus ten behoeve van ons stierf.” Christus stierf door zondaars maar tegelijkertijd ook voor zondaars. Hij stierf voor die wereld, die hem aan het kruis nagelde.

Het is de liefde van Christus die Paulus drong (2Kor.5:14). Let wel: niet de liefde voor Christus, maar de liefde van Christus. Omdat eens voor altijd de liefde GODS bewezen werd, toen “één voor allen stierf”. Die liefde (agapé) is onvoorwaardelijk, universeel, nooit eindigend en alles overtreffend. Het zal alle vijanden met GOD verzoenen (Kol.1:20)!

Delen: