GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:18 – breedte, lengte, hoogte en diepte

04-06-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat jullie in staat zouden zijn, te vatten, samen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is…

In het voorgaande had Paulus geschreven over GODS geheimen die aan hem waren bekendgemaakt. Dat deed hem zijn knieën buigen voor de Vader met de bede dat zijn lezers, samen met alle heiligen zouden vatten wat daarvan de breedte, lengte, hoogte en diepte is.

De breedte heeft te maken met de reikwijdte van GODS werk. Die is alomvattend en niemand uitsluitend. Ze is breed als de (volken)zee! De lengte bepaalt ons er bij dat lang voordat de aarde bestond, GODS plannen al gereed waren. Maar ook hoe tot in lengte van aeonen, alles tot een volmaakt einde zal worden gebracht: GOD alles in allen! De hoogte spreekt van de hemelse hoogte waar GOD de Christus, Hoofd en lichaam, verheven heeft. Aan zijn rechterhand! De diepte daarentegen verwijst naar het dodenrijk, waartoe Christus zich vernederde: “tot de dood, ja de dood van het kruis”.

In Job 11:7-9 lezen we:
“Kun jij de geheimen GODS doorgronden? Zij zijn HOOG als de hemel… DIEPER dan het dodenrijk…  LANGER dan de aarde is hun maat en BREDER zijn zij dan de zee.

Delen: