GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:19 – vervuld tot in al de volheid van God

06-06-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… en te kennen de liefde van de Christus, die de kennis overtreft, opdat jullie vervuld worden tot in al de volheid van God

Het doel van het kennen van de liefde van Christus (die we onmogelijk helemaal kunnen kennen) is dat we vervuld zouden worden tot in al de volheid van GOD. De redenen die Paulus noemde waarom hij zijn knieën boog voor zijn lezers, bereiken hier een absoluut hoogtepunt: “… vervuld worden tot in al de volheid van GOD”.

In Kolosse 2:9 lezen we dat “al de volheid van de Godheid” in Christus lichamelijk woont. Dat betekent: heel de Godheid woont in de lichamelijk opgewekte Christus. Compleet en ten volle. Maar het gaat nog verder: want als Paulus over Christus lichamelijk schrijft, dan denkt hij bovenal ook aan de ekklesia, het lichaam van Christus. Stelt u zich eens voor: de volheid van GOD… in Christus en dus ook in ons! Dat is waartoe GOD ons bestemd heeft.

Paulus’ bede is dat de volheid van GOD die ons wacht (straks in ons vernieuwde lichaam), ons nu reeds zou vervullen. Weliswaar nog niet vervuld worden met, maar wel vervuld worden tot in al de volheid van GOD. Als een groeiproces tot onze zekere bestemming!

Delen: