GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:7 – daarna door alle apostelen

21-12-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Vervolgens werd hij gezien door Jakobus, daarna door alle apostelen…

Eerder in de reeks van verschijningen van de opgewekte Christus noemde Paulus “de twaalf”. Omdat hij in dit vers schrijft over “alle apostelen” vallen die beide groepen kennelijk niet samen. De groep van “apostelen” is veel ruimer dan die van “de twaalf”. In Lucas 10:1 lezen we dat de Heer naast de twaalf nog tweeënzeventig anderen afvaardigde . Dat levert een totaal op van vierentachtig apostelen. Dat is zeven maal twaalf! ‘Apostel’ betekent afgevaardigd en “een apostel van Jezus Christus”  is afgevaardigd door de opgestane Heer en dus ook van hem een ooggetuige (Hand.1:22; 1Kor.9:1).

De hier genoemde Jakobus behoorde niet tot “de twaalf” maar wordt wel gerekend tot de apostelen (Gal.1:19). Ook Barnabas, Paulus’ medewerker was een apostel (Hand.14:14). Zij en nog veel meer waren ooggetuigen van de opgewekte Christus, evenals de genoemde “meer dan vijfhonderd broeders”. Wat hen bovendien tot ‘apostelen’ maakte, was dat zij ook door hem zijn afgevaardigd.

Al met al waren er dus letterlijk vele honderden ooggetuigen van de opgewekte Christus. Waarvan velen hem tijdens grote meetings hebben ontmoet. Unaniem, voltallig hebben zij dit bevestigd. Waarmee is gezegd: de Heer is waarlijk opgestaan – een historisch feit!

Delen: