GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 10:8 – Baäl-Peor

10-07-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Ook zouden we geen hoererij plegen zoals sommigen van hen hoererij pleegden en er vielen in één dag drieëntwintig duizendtallen.

Na de valkuil van afgoderij noemt Paulus die van de hoererij en verwijst daarbij naar de geschiedenis in Numeri 25. Het volk is gekomen in de velden van Moab, aan de overzijde van de Jordaan. De jonge vrouwen van Moab nodigden de Israëlieten uit om te offeren aan hun god Baäl-Peor en dat ging vanzelfsprekend gepaard met hoererij (25:1,2). De naam Baäl-Peor betekent ‘eigenaar van de opening’ en is een weinig verhullende verwijzing naar het vrouwelijk geslachtsorgaan. God nam het kwaad dat Israël bedreef hoog op en er vielen op één dag drieëntwintig duizendtallen en in totaal zelfs nog duizend meer (Num.25:9).

Afgoderij en hoererij gaan altijd hand in hand. Waar men afdwaalt van de ene GOD, daar vergeet men ook wat trouw is. De essentie van hoererij is: seksuele gemeenschap los van trouwerij (=het huwelijk). Oftewel: één vlees zijn met een ander dan je eigen vrouw of man (1Kor.6:16). Korinthe stond bekend om haar hoererij (Gr. porneia); Paulus had er al diverse keren naar verwezen. Maar gelovigen in Christus Jezus zijn geheiligd en mogen getuigen van en leven vanuit GODS trouw!

Delen: