English blog

Romeinen 1:17 – gerechtigheid van God

18-10-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Want het evangelie beschaamt mij niet (…) Want gerechtigheid van God wordt daarin onthuld…

Het Evangelie waar Paulus vrijmoedig voor uitkwam, vat hij samen als de boodschap waarin Gods gerechtigheid wordt onthuld. Traditioneel heeft men dat altijd in termen van Romeins recht verstaan. Het idee zou dan zijn dat God met de mensheid nog een rekening had te vereffenen en dat de blijde boodschap zou inhouden dat Jezus de schuld voor haar zou hebben betaald. Jezus zou plaatsvervangend de straf hebben ondergaan, die de mensheid had moeten dragen.

Zo ingeburgerd als deze gedacht is, zo onbijbels is ze ook. Want nergens lezen we in de Schrift dat Jezus op het kruis Gods straf zou hebben gedragen. Of dat Jezus de schuld zou hebben betaald aan God. Jezus droeg de (dood)straf die mensen hem oplegden. Daarmee betaalde hij geen schuld aan God maar een losprijs vanwege de dood die ons gevangen hield. Om ons vrij te kopen en het Leven te geven.

De gerechtigheid van God die wordt onthuld in het Evangelie is dat Hij recht heeft gedaan aan zijn belofte. Beloofd in de wet en de profeten. Door te vervullen wat Hij had beloofd, heeft God zijn schuld ingelost!

Delen: