GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 13:8 – de liefde vervalt nooit

23-10-2019 - Geplaatst door Andre Piet

De liefde vervalt nooit…

De liefde vergaat nooit en is daarom blijvend (13:13). Zoals ook GOD onvergankelijk is want ja, Hij is liefde. “De liefde” overtreft het Griekse woord ‘phileo’ dat duidt op ‘genegenheid’ en is gebaseerd op zekere aantrekkelijke eigenschappen. “De liefde” overtreft zeker ook ‘eros’ dat verwijst naar lichamelijke aantrekkingskracht. Vergelijk ons woord ‘erotiek’. Noch met ‘eros’, noch met ‘phileo’ is iets mis, maar in beide gevallen is deze aantrekkingskracht gebaseerd op eigenschappen van de ander. Ze is daarom ook voorwaardelijk en niet per definitie blijvend. Want verdwijnt de aantrekkelijkheid van de ander, dan is het ook gedaan met de ‘phileo’ of ‘eros’.

“De liefde” hier is ‘agapé’. ‘Agapé’ is niet gebaseerd op aantrekkelijke eigenschappen van de ander en daarom ook onvoorwaardelijk. Het is “de liefde” van een vader of moeder voor hun kind (Ef.5:1). Hoe het kind er ook uit ziet en wat het ook doet, het is en blijft hun kind. Die band is onverbrekelijk. Ziedaar de liefde GODS die nimmer voorbijgaat en ook “nooit laat varen de werken van zijn handen”. Waarom niet? Omdat het werk van zijn handen is! Die liefde vervalt nooit maar faalt ook nooit. Want die liefde bereikt altijd haar doel!

Delen: