GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 7:25 – de waarde van Paulus’ mening

02-05-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Omtrent de maagdelijken nu, heb ik geen bevel van de Heer. Maar ik geef mijn mening als iemand die ontferming van de Heer verkregen heeft om betrouwbaar te zijn.

Nog steeds heeft Paulus het over onderwerpen rondom het huwelijk, waarover de Korinthiërs hem hadden aangeschreven (:1). Maar vanaf hier schrijft hij specifiek over hen die nog maagdelijk zijn. Het woord ‘maagdelijk’ of ‘maagd’ (parthenos) heeft meestal betrekking op een vrouw maar dat hoeft niet. In Openb.14:4 is sprake van 144.000 mannelijke maagden. De term slaat op wie nog ongehuwd is of strikter (2Kor.11:2): op wie nog geen seksuele gemeenschap heeft gehad.

Paulus’ woorden berusten niet op wat de Heer eerder zou hebben bevolen. Wat Paulus geeft is zijn mening. Maar dan wel als iemand over wie de Heer zich had ontfermd. In 1Tim.1:13 getuigt hij, dat hoewel hij vroeger een lasteraar en vervolger was, hem ontferming is bewezen. De genade van de Heer had hem overweldigd (:14) en hem in de bediening gesteld om betrouwbaar te zijn (:12). Het woord voor ‘betrouwbaar’ heeft dezelfde stam als ‘geloof’ of ‘vertrouwen’. De Heer had zijn Woord toevertrouwd en Paulus heeft dit vervolgens ook getrouw doorgegeven. Mondeling maar ook zwart op wit. Voluit betrouwbaar!

Delen: