GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 7:26 – de bestaande nood

03-05-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Ik acht dan dit goed te zijn, vanwege de bestaande nood, dat het goed is voor een mens zó te zijn.

Al eerder brak Paulus een lans voor de ongehuwde staat (:8) en hier herhaalt hij dat standpunt. Om dat in de navolgende verzen ook uit te leggen. Hier vat hij het samen onder het motief “vanwege de bestaande nood”. In vers 29 schrijft hij: “de gelegenheid is beperkt” en in vers 31: “de vorm van deze wereld is aan het voorbijgaan”. Waar doelt Paulus met die woorden op?

Eén antwoord is dat Paulus met “de bestaande nood” doelt op ons korte aardse bestaan in het algemeen. Willen we de Heer daarin onverdeeld dienen, dan is de ongehuwde staat in Paulus’ beleving ideaal.

Men zou óók kunnen opperen dat Paulus doelt op de eventuele parousia van de Heer in die dagen. In de prediking van “de twaalf” was dat zelfs het wenkende perspectief. Israël zou zich bekeren waarna de Heer zou terugkeren (Hand.1:6; 3:19-21). Maar dat gebeurde niet. Paulus’ bediening was een laatste waarschuwing aan Israël (Hand.13:40,41; 22:18). De deur stond tot Handelingen 28 nog op een kier. Paulus rekende niet meer op, maar nog wel met een terugkeer van de Heer in die dagen (Rom.13:11).

Delen: