GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:56 – de kracht der zonde is…

13-01-2019 - Geplaatst door Andre Piet

De angel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet.

Via het eerste mensenpaar kwamen zonde en dood in de mensenwereld. God had Adam verboden van die ene boom van kennis van goed en kwaad te eten. En wat gebeurde er? Precies… de mens wilde uitgerekend wél van die boom eten. Het verbod bleek een impuls tot de zonde te zijn. Iedereen met een beetje pedagogische ervaring weet dat dit nog steeds zo werkt . De wet (lees: een opgelegd verbod) bekrachtigt de zonde.

Toen GOD vijfentwintighonderd jaar later bij de berg Sinaï aan het volk Israël de wet gaf, ging het net eender. De zonde nam toe! Het staat haaks op het gangbare idee dat de wet aan Israël werd gegeven om de zonde in te dammen. Of om het volk te verbeteren. Niets daarvan!, betoogt Paulus in de Romeinen-brief. “… de wet is er bij gekomen, opdat de zonde zou toenemen…” (5:20). Dat was geen noodlottig neven-effect maar GODS intentie. Opdat via dat traject, de genade des te overvloediger zou worden. Dat was GODS oogmerk!

De wet, de zonde en de dood dienen als noodzakelijk decor voor de gegarandeerde en alomvattende overwinning in Christus Jezus!

Delen: