GoedBericht.nl logo

1Petrus 1:16 – weest heilig?

10-01-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Er staat immer geschreven, jullie zullen heiligen zijn, omdat Ik heilig ben.

Heel wat vertalingen geven bovenstaand Schriftwoord weer met: weest heilig… Dat is een enorm grote vergissing omdat daarmee van een belofte van GOD, een opdracht aan de mens gemaakt wordt. Dat is een verschil van hemel en aarde! Een opdracht zet degene die wordt aangesproken aan het werk. Maar bij een belofte liggen de verplichtingen daarentegen geheel bij degene die belooft.

Als GOD belooft aan zijn volk: “jullie zullen heiligen zijn”, dan wordt het volk niet aan het werk gezet. Men krijgt ook geen last op de schouders. Nee, men hoort Hem spreken, die zelf heilig is maar óók in staat is om anderen heilig te maken. GOD zegt toe aan zijn volk dat ze heiligen zullen zijn. Dat is geen opdracht, het is ook geen vraag, het is een belofte.

Waar GOD belooft, zouden wij niet zelf gaan werken. Dat zou een ontkenning zijn van wat God verklaart zelf te zullen doen. Dat lijkt misschien vroom, maar het is ongeloof. Waar GOD belooft pas ons slechts geloof. “Als U het belooft, dan zult U het ook moeten doen”. Zó bewijzen we Hem alle eer (Rom.4:21)!

Delen: