GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:25 – Gods geloof in Christus’ bloed

26-06-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… door de verlossing in Christus Jezus, welke God voorstelde als verzoendeksel door het geloof in zijn bloed…

GOD gelooft. Aan het begin van Romeinen 3 vraagt Paulus: “… het ongeloof van hen zal toch niet het geloof van GOD buiten werking stellen?” (:3). Niemand gelooft of vertrouwt zozeer in wat uit GODS mond komt, als GOD zelf.

Ook Romeinen 3:25 spreekt van GODS geloof. God heeft Christus Jezus voorgesteld als verzoendeksel “door het geloof in zijn bloed”. Het gaat hier niet over het geloof van een mens in dat bloed, zoals het gewoonlijk wordt uitgelegd. Nee, GOD is hier het onderwerp. Hij gelooft in het bloed van Christus Jezus. Inderdaad, wij denken bij bloed altijd aan slechts dood. De Schrift niet.  Bloed spreekt van de dood… die is overwonnen! Het bloed op het verzoendeksel spreekt van het Slachtoffer die na zijn slachting het hemels heiligdom binnenging en daar in GODS tegenwoordigheid verblijft. Het spreekt van het “lammetje dat geslacht is” maar dat vervolgens is opgestaan (Openb.5:6).

GOD gelooft in zijn bloed. Want Hij weet dat elk van zijn schepselen eenmaal de rijke vruchten zal plukken van wat door dat bloed tot stand is gebracht (Kol.1:20). Het ongeloof van de mens doet gelukkig GODS geloof niet teniet!

Delen: