GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 5:1,2 – misplaatste trots

31-01-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Om kort te gaan, het is gehoord dat er onder jullie hoererij is en zulke hoererij als er zelfs onder de natiën niet is, dat iemand het houdt met de vrouw van zijn vader. En zijn jullie opgeblazen en niet veeleer in droefheid…

Een nieuw item snijdt Paulus hier aan. Al vloeit het wel direct voort uit het voorgaande. De Korinthiërs waren ‘opgeblazen’ (4:19; 5:2) en wilden graag meetellen in de wereld. Nou dat deden ze ook; ze waren zelfs kampioen! Er ging namelijk een roep van hen uit dat onder hen hoererij werd getolereerd, zoals dat zelfs onder de natiën niet voorkwam.

‘Hoererij’ in de Schrift is een verzamelnaam van alle seksuele gemeenschap (“één vlees”-zijn), buiten dat van “een man en zijn vrouw” (Gen.2:24). Zelfs onder de natiën waar ‘hoererij’ toch heel gewoon is (denk aan b.v. overspel of homoseks), was het ongehoord dat een man het hield met de vrouw van zijn vader.

Paulus spreekt in dit hoofdstuk niet de man aan, die deze foute relatie er op nahield. Want niet zijn gedrag was het probleem, maar de houding van de Korinthiërs! Zij waren ‘opgeblazen’ en trots op hun tolerantie. Ja, de vlag wapperde, maar niet die van het Evangelie….

Delen: