GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:8 – doet overvloeien in ons

23-01-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… naar de rijkdom van zijn genade welke Hij doet overvloeien in ons, in alle wijsheid en verstandigheid…

Paulus is nogal scheutig met superlatieven. “Rijkdom”, “overvloeien”, “alle”, het houdt niet op. Maar Paulus overdrijft beslist niet. Sterker nog: wanneer we spreken over de rijkdom van GODS genade, dan is overdrijving per definitie onmogelijk. Want GODS genade overtreft alles en is altijd groter dan ik denk. Waar wij vaak denken dat ze eindigt, begint ze voor GOD juist!

De rijkdom van GODS genade blijkt niet alleen in wat Hij voor ons doet. Of met ons en aan ons en door ons doet. Hier in dit vers lezen we over genade die overvloeit in ons. Het vindt plaats in ons hart. Dat komt omdat Paulus spreekt over wijsheid en verstandigheid die we verkrijgen doordat GOD ons het geheim van zijn wil doet kennen (:9,10). En daardoor zicht geeft op GODS voornemen met heel zijn schepping. Dat opent enorme perspectieven in ons hart!

Overvloeien gaat verder dan vervullen. Het spreekwoord zegt (vergl. Mat.12:34): ‘waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over’. Spreken over zulke rijkdom is geen kwestie van moeten, maar van niet anders kunnen.

Delen: