GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:8 – in alle wijsheid en verstandigheid

24-01-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… welke Hij doet overvloeien in ons, in alle wijsheid en verstandigheid, bekendmakend aan ons, het geheim van zijn wil…

Slaat “in alle wijsheid en verstandigheid” hier op wat in ons overvloeit? Of verwijst het naar GOD die “in alle wijsheid en verstandigheid” het geheim bekendmaakt? Beide lezingen leveren een goede zin op. En is het ook niet beide waar? Juist omdat GOD zelf in alle wijsheid en verstandigheid ons het geheim van zijn wil bekend maakt, doet Hij ons daarin ook overvloeien.

De begrippen “wijsheid en verstandigheid” horen uiteraard bij elkaar. Verstandigheid duidt op inzicht. Weten hoe iets in elkaar steekt. Maar wijsheid stijgt daar (haast letterlijk) boven uit. Wijsheid spreekt van uitzicht en daarmee ook van overzicht. Dat past ook in dit verband van Efeze 1. Paulus spreekt over hoe GOD in de volheid der tijden de hele schepping onder één Hoofd gaat samenbrengen. Wijsheid geeft zicht op de grote verbanden en de samenhang in alles.

Het Griekse woord voor ‘wijsheid’ (sofia) is mogelijk afgeleid van het Hebreeuwse woord voor ‘uitkijktorens’ (tsophiem). Doordat GOD ons zijn geheim(en) bekendmaakt, stelt Hij ons ‘op de hoogte’ zodat we het grote geheel gaan zien. Uitzicht en adembenemende perspectieven!

Delen: