GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:9 – het geheim van zijn wil

25-01-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… bekendmakend aan ons, het geheim van zijn wil, naar het welbehagen van Hem, dat Hij zich voornam in hem (…)  samenvattende het al in de Christus…

Geheimen, geheimenissen of verborgenheden spelen in Paulus’ brieven een grote rol. In 3:3 schrijft hij dat aan hem door openbaring het geheim bekend gemaakt is. In de voorgaande aeonen wist men hier niets van (3:9). En in vroegere geslachten was het onbekend (3:6). Maar nu, via Paulus is het bekend gemaakt.

Let er op dat Paulus hier niet spreekt over de bekendmaking van Gods wil, maar van het geheim van Gods wil. Gods wil is (:10) om heel de schepping onder één Hoofd, dat is “de Christus” samen te vatten. Maar het geheim van Gods wil is dat hij deze positie deelt met een gezelschap dat “in hem” is (:11). “De Christus”, dat als hoofd en lichaam met elkaar verbonden is. Een onlosmakelijke eenheid.

De geheimen die aan Paulus zijn geopenbaard, spreken van de onvoorstelbare plaats van het gezelschap dat God in onze dagen uitroept. Zij maakt geen deel uit van het uitverkoren Israël. Nee, haar positie is nog oneindig veel hoger! Zij maakt deel uit van de uitverkoren Christus, gezeten aan Gods rechterhand in de hemel!

Delen: