GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:7 – naar de rijkdom van zijn genade

21-01-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… naar de rijkdom van zijn genade…

Zojuist had Paulus beschreven hoe we van slaven in de positie van zonen zijn gesteld. Daarbij ontvingen we niet slechts “uit de rijkdom van zijn genade” maar “naar de rijkdom van zijn genade”. Dat is een groot verschil! Wanneer Bill Gates aan een bedelaar een aalmoes geeft, dan geeft hij uit zijn rijkdom. De bedelaar kan misschien weer een dag vooruit. Maar wanneer Bill Gates naar zijn rijkdom geeft, dan zou hij die bedelaar in één keer steenrijk kunnen maken!

De GOD die in Efeze 1 bezongen wordt, is een rijk God. Hier lezen we over “de rijkdom van zijn genade”. Later over “de rijkdom van de heerlijkheid van zijn lotbezit” (1:17). In 2:4 lezen we dat GOD “rijk aan ontferming” is en in 2:7 over “de overtreffende rijkdom van zijn genade”. In 3:8 schrijft Paulus over “het goede bericht van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus” en in 3:16 dat GOD geeft “naar de rijkdom van zijn heerlijkheid“.

God voorziet in alles wat we nodig hebben. De weg die Hij met ons gaat is de beste. Altijd. In alles wat Hij geeft maar ook in wat Hij niet geeft. Juist dat besef vervult ons met genade en vrede!

Delen: