GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:7 – vrijkoping

20-01-2018 - Geplaatst door Andre Piet

…  in wie wij de vrijkoping hebben, door zijn bloed, de invrijheidstelling van de misstappen…

Het centrale idee in dit vers is bevrijding. Bij ‘vrijkoping’ denken we aan een losprijs die wordt betaald, zodat de gevangene of slaaf in vrijheid wordt gesteld. Indirect wordt naar de losprijs verwezen in de woorden “door zijn bloed”. Het bloed spreekt van het slachtoffer. Jezus’ sterven aan het kruis was de losprijs. Die prijs betaalde hij om op te kunnen staan en daarmee de dood te overwinnen. De dood waarin heel de mensheid is gevangen. De dood is de gevangenis, dus opstandingsleven is de bevrijding.

De meeste vertalingen spreken niet van ‘invrijheidstelling’ maar van ‘vergeving’. Dat is jammer, want die betekenis is veel te smal. Het Griekse woord ‘aphesis’ betekent letterlijk ‘loslating’. Zo wordt het ook vertaald in Lucas 4:19 waar sprake is van loslating van gevangenen. ‘Aphesis‘ betekent niet slechts dat het verleden niet meer wordt aangerekend maar dat iemand nu in vrijheid wordt gesteld. Zij die geloven zijn “in de geliefde” (:6) en één gemaakt met hem in zijn opstanding. Zo rekent GOD. En dus strijden we niet tegen de zonden (misstappen) en tobben we er evenmin over. We léven… onbekommerd voor GOD. Dat is invrijheidstelling!

Delen: