GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:6 – begenadigd in de geliefde

19-01-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… tot lof van de heerlijkheid van zijn genade welke Hij ons begenadigt in de geliefde…

Het doel van de schatkamer die GOD te vergeven heeft, is dat het één grote ode is aan de heerlijkheid van zijn genade. Hij geeft om niet en daarin is de heerlijkheid gelegen. Het feit dat GOD ons begenadigt (begunstigt) zet alle schijnwerpers op Hem die begunstigt. Toch spreekt het ook van de begunstigden. Het woord dat Paulus hier bezigt, komt verder alleen nog voor in Luc.1:28, wanneer de hemelse boodschapper tot Maria komt en haar begroet met: “verheug je, jij begenadigde”. Toen Maria deze begroeting hoorde, was ze ontroerd en vroeg ze zich af wat daarvan de betekenis mocht zijn.

Begunstigd-zijn wil zeggen, dat een groot voorrecht je ten deel valt. Maar het is meer. Wie van Godswege begunstigd is, wordt zelf een reden van blijdschap. Diverse vertalingen geven het daarom ook weer met: aangenaam gemaakt. Wie begenadigd is wordt een bron van vreugde voor anderen.

Christus Jezus is uiteraard “de geliefde” van GOD. Wie “in de geliefde” is, deelt daarmee in alles wat hem kostbaar maakt. Wie “in de geliefde” is, is niet slechts geaccepteerd maar aangenaam gemaakt in hem!

Delen: