GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:6 – tot lof van de heerlijkheid van zijn genade

18-01-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… tevoren ons bestemmend tot zoonstelling door Jezus Christus, voor Hem, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade…

Paulus schrijft in dit gedeelte over de onvoorstelbare hoge positie die is weggelegd voor hen die “in Christus” zijn. Bestemd om straks de erfenis, hemel en aarde (:10), in ontvangst te nemen. Eén gemaakt met Christus Jezus. Waaraan hebben zij dat verdiend? Antwoord: nergens aan. Of nog anders: wat is GODS motief om ons voor te bestemmen tot ‘zoonstelling’? Paulus’ antwoord op deze vraag is: het is het welbehagen van GODS wil. M.a.w. GOD wil dit omdat Hij daar plezier in heeft. Hoezo? Omdat het “tot lof van de heerlijkheid van zijn genade” is.

In het christelijk jargon heeft ‘genade’ gewoonlijk de smalle betekenis van het kwijtschelden van schulden. Maar het Griekse woord ‘charis’ is zoveel méér. Genade betekent ‘vreugde om niet’. Genade wil zeggen: gunst. GODS keuze en de voorbestemming in zijn plan dient geheel en al de glorie van zijn gunst in het licht te stellen. Onze werken en verdiensten zouden daar alleen maar afbreuk aan doen. Want GOD wil dat iedereen die in zijn ‘etalage’ kijkt, stomverbaasd is over de genade die Hij tentoonstelt!

Delen: