GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:30 – dóór geloof

01-03-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Of is Hij alleen de God van Joden? Niet ook van natiën? Ja, ook van natiën. Wanneer er namelijk één God is, die de besnijdenis zal rechtvaardigen vanuit geloof en de voorhuid door het geloof.

De boodschap van de Romeinen-brief is dat GOD alle mensen zal rechtvaardigen (Rom.3:24; 5:18). Zonder één uitzondering. Want zoals alle mensen zondaren en stervelingen zijn, zó zullen ook alle mensen worden gerechtvaardigd en het Leven ontvangen. De impact die de laatste Adam op heel de mensheid heeft, doet niet onder op die van Adam. Integendeel!

Zoals de reikwijdte van de rechtvaardiging op voorhand vaststaat (nl. alle mensen), zo geldt dat ook voor de wijze waarop dit gebeurt. Los van werken of verdiensten (:28) en puur vanuit en door het geloof. Geloof wil zeggen: vertrouwen op wat GOD zegt. Dat is wat een mens tot een rechtvaardige voor GOD maakt.

Er staat niet: dat GOD rechtvaardigt op voorwaarde van geloof. In dat geval zou geloof via een achterdeur, weer een nieuw soort ‘werken’ zijn. Een verdienste. Nee, GOD rechtvaardigt vanuit en door geloof. Dat is geen voorbehoud, maar wijst op het middel hoe GOD rechtvaardigt. Hijzelf brengt alle mensen tot een hartelijke erkenning van Hem.

Delen: