GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 6:9 – wel of niet in Gods Koninkrijk?

02-03-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Of weten jullie niet dat onrechtvaardigen Gods Koninkrijk niet als lotdeel zullen ontvangen?

Velen kunnen bovenstaande tekst niet rijmen met het gegeven dat GOD alle mensen redt (1Tim.4:10). Dat komt omdat men meent dat wanneer Christus terugkeert de eindeloze eeuwigheid aanvangt: ‘eeuwig wel of eeuwig wee’. Maar dat is een grote misvatting!

Bij Christus’ terugkeer vangen de aeonen aan (=wereldtijdperken) waarin hij zal regeren. Dat is het Koninkrijk GODS. Samen met de zijnen zal hij heersen over Israël en de volken. Eerst in de aeon die in Openbaring 20 “de duizend jaren” worden genoemd. En ook in de daarop volgende aeon: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, geregeerd vanuit een nieuw Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Onrechtvaardigen zullen daarin geen deel hebben. Bij de “grote witte troon” (na de duizend jaren) sterven zij een tweede keer, dat is “de tweede dood”.

Maar dat is niet het einde. Want Christus moet heersen “totdat hij de dood zal hebben teniet gedaan”. Dat doet hij door allen die dan nog dood zijn, levend te maken. Daarmee is Christus’ heerschappij ten einde en overhandigt hij een Koninkrijk waarin niemand ontbreekt, aan zijn GOD en Vader. Dan, niet eerder, wordt GOD “alles in allen” (1Kor.15:22-28).

Delen: