GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 4:30 – de heilige geest bedroeven?

25-07-2018 - Geplaatst door Andre Piet

En bedroeft de geest, de heilige van God, niet, in welke jullie werden verzegeld tot de dag van vrijkoping.

Men zou zich kunnen afvragen of dit vers gelinkt moet worden aan het voorafgaande (“bedorven woord”) of het navolgende (“bitterheid en woede”). Maar waarom een keuze maken? Iedereen die gelooft in het Evangelie van de redding (1:13 = de Redder van alle mensen!) is verzegeld met de heilige geest van GOD. Die geest is een onderpand en aanbetaling van de erfenis (lotdeel) die ons wacht. Het is het leven van de nieuwe mens dat weliswaar thuishoort in de nieuwe schepping (“de dag van de vrijkoping”) maar nu al door ons geleefd kan worden. Deze geest is ons gegeven als een voorschot. Zou dat slechts ‘dood kapitaal’ blijven, dan bedroeven we daarmee GODS geest. We zouden ons juist onderscheiden (>heilig) om door deze geest daadwerkelijk geleid te worden.

De geest, namelijk de heilige geest van GOD, is GODS eigen, persoonlijke geest. Het is geen aparte persoonlijkheid náást GOD, evenmin als mijn geest een aparte persoonlijkheid is, onderscheiden van mijzelf. Mijn geest, dat ben ikzelf in mijn geestelijke hoedanigheid. Geest is bovenal ook leven. En heilige geest is het nieuwe, onvergankelijke leven van de opstanding!

Delen: