GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 12:5,6 – verscheidenheid en toch dezelfde…

25-09-2019 - Geplaatst door Andre Piet

En er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid van inwerkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen inwerkt.

Sleutelwoorden in deze verzen zijn “verscheidenheid” en “dezelfde”. Het is een verscheidenheid van genade-effecten maar dezelfde geest van God (:4). Er is ook een verscheidenheid aan bedieningen. Een ‘bediening’ (Gr. dia-konia) is een dienst (> konia) die door (> dia) een iemand wordt uitgeoefend. Dat is heel breed in zijn toepassingen en vandaar ook dat Paulus spreekt van verscheidenheid. Maar hoe groot deze verscheidenheid ook moge zijn, in de ekklesia is er één Heer die daarover gaat (Ef.4:12). Want alleen Hij is het Hoofd die alles organisch stuurt en regelt. De bedieningen vallen onder zijn gezag en niet die van een organisatie.

Naast de verscheidenheid van genade-effecten en bedieningen is er ook verscheidenheid van inwerkingen (Gr. en-ergema). Ons woord ‘energie’ is hiervan afgeleid dat duidt op een kracht die ergens (of in iemand) inwerkt. Denk aan elektriciteit die een lamp laat branden of een ventilator doet blazen. Er is een enorme verscheidenheid aan inwerkingen. Dat geldt ook voor “het lichaam”, de ekklesia. En tegelijkertijd is het dezelfde GOD die in alles maar ook in allen inwerkt.

Delen: