GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 12:7,8 – nuttig

26-09-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Aan een ieder nu wordt de manifestatie van de geest gegeven, met het oog op wat nuttig is. Want aan de één wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan een ander een woord van kennis, naar dezelfde geest.

De ene geest van GOD manifesteert zich in een verscheidenheid aan genade-effecten, bedieningen en inwerkingen. Dat doet hij aan ieder lid van de ekklesia. Ook door meerdere genade-effecten, bedieningen en inwerkingen. Eventueel meer, maar nooit minder. Want aan ieder wordt toebedeeld.

De manifestatie van GODS geest heeft altijd als achterliggend oogmerk het nut voor anderen. Zoals Paulus al eerder benadrukte (6:12) en dit nut ook nader omschreef (10:23). Nuttig is wat de ander opbouwt. Zó manifesteert GODS geest zich en daaraan herkennen we ook degenen die zich door die geest laten leiden.

De eerste twee voorbeelden die Paulus geeft van “wat nuttig is”, zijn een woord van wijsheid en een woord van kennis. Vergeet niet dat in de tijd dat Paulus deze brief schreef, GODS woord nog niet gecompleteerd was (Kol.1:25). De vorming van de ‘biblia’, GODS bibliotheek was nog volop gaande. Veel wijsheid en kennis moest nog worden geopenbaard en vastgelegd. Allemaal werk van GODS geest!

Delen: