GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 4:5 – vooroordelen

02-01-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Daarom, oordeel niet iets vóór de gelegenheid, totdat de Heer zou komen die ook aan het licht zal brengen de verborgen dingen van de duisternis en openbaar zal maken de bedoelingen van de harten.

Menselijke oordelen zijn vaak prematuur. Er mankeert van alles aan. Dat komt omdat we als mensen nu eenmaal niet alles weten. Relevante feiten kennen we niet óf we zien ze over het hoofd. Er is zoveel verborgen en ook motieven van mensen kunnen we niet kennen, laat staan beoordelen. Hoe vaak moet het oordeel van een rechter niet compleet herzien worden door de onthulling van één enkel feit?

Pas wanneer de Heer eenmaal komt, dan zal alles aan het licht komen. Dan zal ook blijken hoe volstrekt achterhaald al onze opinies en oordelen waren. Gebaseerd op onkunde. Te vroeg uitgesproken.

Ook onze religieuze oordelen zullen dan geheel moeten worden herzien. De morele aanklacht tegen GOD dat Hij het kwaad een plaats kon geven, zullen we beschaamd intrekken. Want het was een oordeel over GODS werk, dat nog lang niet af was. Hoe dom en bekrompen! Het werk stond nog ‘in de steigers’! Dan zal naar waarheid blijken: elk oordeel voordat de Heer kwam, was een vooroordeel.

Delen: