GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 6:12 – kosmokraten van de duisternis

19-09-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… want het is voor ons geen conflict tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke [krachten] van de boosheid, te midden van de hemelsen.

Eerder in deze brief schreef Paulus over “de overste van de macht der lucht” (2:2). Dat is de diabolos, die aan de top van een hiërarchie staat en de geestelijke atmosfeer in de wereld beheerst. Achter de overheden op aarde bevinden zich machten “te midden van de hemelsen”. Zij zijn de wereldbeheersers (lett. kosmokraten) die alles in het werk stellen om het licht, d.w.z. de waarheid, ten onder te houden. Dát is wat deze wereld duister en daarmee ook boos maakt.

Het feit dat deze wereldbeheersers zich bevinden “te midden van de hemelsen” verklaart hun conflict met ons. Want wanneer “de mannelijke zoon” (=Christus inclusief de ekklesia) zal worden weggerukt tot God en zijn troon, vlak voor de aanvang van Israëls verdrukking, zullen zij uit de hemel worden geworpen (Openb.12:5-9). Wij gaan hun plaats innemen. Voor hen zijn wij rivalen en hun dagen zijn geteld. Nu nog beheersen zij de wereld in duisternis. Maar in de aeonen die gaan komen is de heerschappij aan “de Christus”: hoofd en lichaam!

Delen: