GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:25 – Gods geloof

10-02-2019 - Geplaatst door Andre Piet

… door de verlossing in Christus Jezus, welke de God voorstelde als verzoendeksel door het geloof in zijn bloed…

God gelooft. Aan het begin van Romeinen 3 vraagt Paulus: “… het ongeloof van hen zal toch niet het geloof van God buiten werking stellen?” (:3). Niemand gelooft of vertrouwt zozeer in wat uit Gods mond komt, als God zelf. Hij weet hoe solide en vast zijn woord en werk is.

Ook Romeinen 3:25 spreekt over Gods geloof. God heeft Christus Jezus voorgesteld als verzoendeksel. Dat is het gouden deksel op de ark in het heilige der heiligen. Daarop werd bloed aangebracht en dat spreekt van de opgewekte Christus. En God gelooft daarin want er staat: “door het geloof in zijn bloed”. Het gaat hier niet over jouw of mijn geloof, zoals het gewoonlijk wordt uitgelegd. Nee, Gód is hier het onderwerp. Hij gelooft in het bloed van Christus Jezus. Het bloed dat spreekt van het Slachtoffer… dat vandaag leeft in het hemels heiligdom. Goud, onvergankelijk!

“Want allen zondigden, en hebben tekort van de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd…” (3:23,24). Er zijn maar weinig mensen die dat geloven. Maar wat geweldig dat er Eén is het wel gelooft… en het ook absoluut waarmaakt!

Delen: